Nortura lager serie med filmbesøk hos bøndene våre

(14.04.23) Torsdag 30. mars ble første film i en kommende serie av flere korte filmbesøk publisert på Norturas eksterne kanaler. Norturabonden er en filmserie som viser hvordan det er å være bonde i Nortura. 

Serien skal i størst mulig grad skildre hverdagen på gården og er basert på opptak både i fjøset, i omgivelsene og hjemme. Gjennom dette får publikum et innblikk både i familieliv og gårdsdrift, slik at man blir kjent med bonden og familien – og får en forståelse for hvordan det er drive husdyrproduksjon i Norge.

For seere som ikke er godt kjent med norsk landbruk er det også mulig å lære litt om de ulike husdyrproduksjonene. 

Første film i serien er hos Jone Skartland, storfebonde på Haugalandet. Jone driver med Jersey-kyr på familiegården på Skartland utenfor Haugesund.


Hva skal serien bidra med?

Vi håper at en større grad av åpenhet skal gjøre flere interessert i norsk landbruk, og opptak basert på en tradisjonell reality-tilnærming bidrar til å bygge tillit til norsk matproduksjon.

Episodene blir publisert på Norturas Facebook-konto, og alle filmene blir samlet på www.nortura.no under «Norturabonden – en miniserie».

Relatert informasjon (ekstern)