Nortura Samfunnsansvarsrapport 2016

(06.04.17) Dagens bedrifter måles ikke bare etter økonomisk bunnlinje, men også etter hvordan de opptrer i storsamfunnet, hva de betyr i lokalsamfunn de berører og hvilke fotavtrykk de setter, både sosialt og menneskelig.

Nortura Samfunnsansvarsrapport 2016Dette har ført til at bedriftenes sosiale ansvar (Corporate Social Responsibility, CSR) har kommet mer og mer i fokus.

En samfunnsansvarsrapport gir Nortura anledning til å få fram alle fasettene av hva vår samvirkebedrift faktisk betyr i Norge, utover det å frembringe matvarer til befolkningen.

Nortura betyr mye for en lang rekke kommuner og lokalsamfunn, for bosetting og arbeidsplasser, matmangfold, bærekraftig  produksjon og ressurs-utnyttelse mm.

Endringer i samfunnsansvar
De siste åra har de globale utfordringene påvirket den nasjonale debatten. Klima, helse og dyrevelferd er blitt sentrale temaer i samfunnsdebatten, og det registreres en økende forbrukerinteresse.

Dermed blir det viktigere å synliggjøre Nortura sine verdier og satsninger innen helse, mattrygghet og klima for å imøtekomme samfunnets forventninger om en så bærekraftig produksjon som overhodet mulig.

Alle FN sine bærekraftsmål berører i prinsippet Nortura.

Nortura Samfunnsansvarsrapport 2016, pdf.

 

 

Relatert informasjon (ekstern)