Eierorganisering

Konsernet Nortura SA er et samvirkeforetak som eies av 16 000 egg- og kjøttprodusenter som leverer sine råvarer og er aktive eiere med rettigheter.

Oversikt over eierorganisasjonen i Nortura SA

Årsmøte

Årsmøtet består av 80 medlemsvalgte utsendinger. I tillegg møter konsernstyret med 14 styremedlemmer samt årsmøtets ordfører og varaordfører. De ansatte er representert i henhold til inngåtte avtaler. Årsmøtet velger styre, kontrollkomité og valgkomité.

Konsernråd

Består av styret samt ledere og nestledere i regionutvalgene. Lederne i fagutvalgene møter med talerett. Leder i kontrollkomiteen og valgkomiteens leder og nestleder har møterett i konsernrådet. Konsernrådet ledes av årsmøtets ordfører eller varaordfører.

Konsernstyret

Konsernstyret har 14 medlemmer. 8 medlemsvalgte styremedlemmer og leder velges i årsmøtet. De ansatte er representert med 5 medlemmer i konsernstyret.

Kontrollkomité

Består av 3 medlemsvalgte representanter, valgt av årsmøtet.

Valgkomité

Fra og med årsmøtet 2013 vil valgkomiteen bestå av 6 medlemmer valgt av årsmøtet.

Fagutvalg

Det er fem fagutvalg – for storfe, gris, sau, fjørfekjøtt og egg. Fagutvalgene vil bestå av dyreslagsrepresentantene i arbeidsutvalgene i regionutvalgene. Det vil i utgangspunktet være 6 medlemmer i hvert fagutvalg. Utvalgene oppnevnes konsernstyret og skal være rådgivende for administrasjonen i Nortura SA innen produksjons- og markedsforhold samt strategisk utvikling innen dyreslagene.