Nortura trenger en aktiv og engasjert eierorganisasjon

Vi ønsker oss tillitsvalgte som klarer å engasjere resten av organisasjonen. Det er ikke alltid like lett. Men en forutsetning for å lykkes, er at tillitsvalgte i alle ledd blir tatt på alvor slik at dere kommer litt tettere på organisasjonen enn vanlige medlemmer.

Da er det viktig:

 • at det er kort vei til konsernledelsen
 • med deltakelse fra styret og administrativ ledelse i regionutvalgsmøter, for å sikre at representanter fra kretsene møter ledelsen i Nortura
 • at det er aktive møter gjennom året
  • Vedtektene omhandler de formelle møtene hvor det gjøres vedtak og der det er valg. Men i en aktiv organisasjon har de tillitsvalgte et særskilt ansvar for at det gjennomføres andre møter og aktiviteter av faglig og/eller sosial karakter blant andelseierne gjennom året. Gjerne i samarbeid med ansatte på medlemsområdet og de andre organisasjonene i landbruket
 • at det er en god og løpende informasjon til eiere og tillitsvalgte
  • I takt med den digitale utviklingen utvikles stadig nye kanaler i vår kommunikasjon med eierne. Nettsiden medlem.nortura.no med Medlem Nortura Facebook er viktige kanaler inn til eierne, men med ulike funksjoner. I tillegg har vi vår egen side i Bondebladet hver uke og Eierbrevet som kommer jevnlig gjennom året
 • at tillitsvalgte har rett til innsyn og mulighet for påvirkning langs hele verdikjeden
  • Skal vi lykkes med det, må det være åpenhet i organisasjonen, også om vanskelige saker
  • Leveringsbetingelser, markedsregulering, hverdagssamvirket og struktursaker er eksempler på saker som tillitsvalgte skal kunne uttale seg om og som vi vet engasjerer
 • at vi har en arena – også utenom årsmøtet – for strategidiskusjoner
  • Konsernrådet er et forum hvor styret drøfter aktuelle saker og strategiske spørsmål med leder og nestleder i regionutvalgene samt fagutvalgslederne
 • at vi klarer å utforme en enhetlig politikk for konsernet
  • Konsernmodellen krever at vi opptrer enhetlig og samstemt når en beslutning er tatt. Derfor må vi ha et system der vi diskuterer og forankrer sakene godt i organisasjonen før de avgjøres. Vi har en klar målsetting dette året om å utvikle en tettere og mer løpende dialog mellom AUen og kretsutvalgene

Relatert informasjon