Sterkt bondeeid Nortura viktigere enn noen gang

Hvorfor være eier i Nortura?

 • Nortura er den eneste varemottakeren som har som formål å sørge for best mulig økonomi til bonden – på kort og lang sikt
 • Nortura er viktig for å holde prisnivået i tilførselsmarkedet. Setter Nortura opp prisen følger konkurrentene oss, fordi de må. Hvis Nortura senker prisen, følger også konkurrentene etter – ikke fordi de må – men fordi de kan. Et sterkt Nortura er derfor viktig for alle kjøtt- og eggprodusenter.
 • Nortura eies og styres av bonden. Det gir deg ei hånd på rattet og en sikkerhet for at selskapet har samme langsiktige tankegang som bonden.
 • Nortura gir bonden trygghet for at det skal være mulig og drive kjøtt- og eggproduksjon i hele landet, og bidrar gjennom det til at hele Norge fortsatt brukes til matproduksjon. Det er viktig for næringslivet, distriktene og beredskapen.   
 • Nortura er garantisten for at også bondens rammevilkår blir ivaretatt. Det er vi som er bondens ambassadør i Omsetningsrådet og overfor politiske myndigheter. Det er vi som taler bondens sak gjennom innspill til Jordbruksforhandlingene, og det er vi som møter NHO med bondebrillene på osv.
 • Som Norturabonde blir du leverandør inn i noen av Norges desidert sterkeste merkevarer. Gilde og Prior bygger eierstolthet og gir selskapet forhandlingsstyrke.
 • Samvirkeselskapet Nortura er garantist for fortsatt norsk eierskap i industrileddet.
 • Nortura er markedsregulatoren. Et marked i balanse er den viktigste enkeltfaktoren for bondens økonomi. Jo større tyngde Nortura får, desto mer effektivt kan jobben gjøres

Det er også andre grunner til å være aktiv eier i Nortura:

 • Nortura driver rådgivning til bondens beste
  • Best produksjon og driftsøkonomi
  • Kvalitetsproduksjon, forskning og avlsarbeid
 • Medlemskapital
 • Startpakke for nye brukere
 • Livdyrformidling
 • Garanti for driftskreditt

Kvinner i Norturadress
 

Relatert informasjon