Tillitsvalgtopplæring

Nortura sin tillitsvalgtskole

Dette er et kurs som retter seg mot nye tillitsvalgte i Nortura. Kurset holdes regionvis og så snart som mulig etter at kretsmøtene er gjennomført. Det tas sikte på at det skal holdes kurs for nye tillitsvalgte hvert år.

Kurset vil gi grunnkunnskap om:

  • Organisasjonen Nortura oppbygging og virkemåte
  • Forventninger og arbeidsoppgaver til lokale tillitsvalgte
  • Møteledelse og presentasjonsteknikk
  • Organisering av medlemsarbeidet
  • Strategiske utfordringer for Nortura
  • Markedsregulering og prisdannelse
  • Markedet

I tillegg tilbys en rekke gode kurs i regi av Norsk Landbrukssamvirke (NL). Disse kursene er felles for flere organisasjoner og derigjennom knyttes det kontakter med tillitsvalgte i andre samvirkeforetak.

AU-medlemmer kan også tilbys NL-kurs på styrenivå. Andre kurs, lokalt eller nasjonalt, må også vurderes. Det er en oppgave for RU-leder og organisasjonsleder å vurdere hvem som skal tilbys kurs og hvilke kurs som er aktuelle. For kurs som er avtalt dekkes reise, opphold og fraværsgodtgjørelse av Nortura.

Relatert informasjon