Kretsutvalgene i Nortura

(Sist oppdatert 30.08.23) Her finner du oversikt på ledere og medlemmer i kretsutvalgene for 2023-2024.

Kretsutvalg i RU Agro 2023-2024, pdf. 438 kb

Kretsutvalg i RU Vest 2023-2024, pdf. 436 kb

Kretsutvalg i RU Innlandet 2023-2024, pdf. 202 kb

Kretsutvalg i RU Midt-Norge 2023-2024, pdf. 216 kb

Kretsutvalg i RU Nord-Norge 2023-2024, pdf. 180 kb

Kretsutvalg i RU Øst mangler oversikt

Oversikten på hvilke kretser som tilhører de ulike regionutvalg (RU) finner du under presentasjonen av arbeidsutvalget (AU) i hvert regionutvalg.

Relatert informasjon