Kvalitetssystem i landbruket

(02.01.24) Siden 2018 har kjøtt- og fjørfebransjen vært enige om en avtale om at bare slakt fra gårdsbruk med aktivt KSL skal inngå i produkt med "Nyt Norge" merking. Det betyr en delt varestrøm for å skille ut egg/slakt som kommer fra gårdsbruk uten aktivt KSL-system.

LOGOKostnadene til håndteringen av den delte varestrømmen på ikke godkjent KSL slakt på rødt kjøtt utgjør i sum betydelige kostnader for bransjen. Med bakgrunn i dette er det enighet om og besluttet både i Nortura og KLF å øke trekket fra 20 % til 40 % av slakteverdien fra 2. januar 2023. Dette trekket skal finansiere kostnadene ved å måtte ha to varestrømmer ved våre anlegg. 

Kvalitetssystem i landbruket (KSL) er bondens eget system for å styre og dokumentere kvaliteten i gardsdrifta, og er et viktig element for å kunne garantere en gjennomgående høy kvalitet fra dyret hentes på garden til det ligger som ferdige produkter i butikkhyllene.

Innmeldte slaktedyr uten aktivt KSL betyr også slakting uten KSL-godkjenning og trekk i avregningsprisen. Disponering og salg gjøres på grunnlag av innmeldingen. Sørg derfor for å ha godkjent KSL før du melder inn dyr.

Sjekk om du har gjennomført egenrevisjon innen tidsfrist og evt. om du har avvik som ikke er lukket.

 

Skal du registrere tilbakemelding om egenrevisjon?

» Link til KSL med innlogging

Er du innlogget i Landbrukskatalogen, bruk denne direktelenken:

» Direktelink til innlogging


Hvorfor er KSL viktig i egg- og kjøttproduksjon?

  • Kundene øker kravet til dokumentert kvalitet og sporing
  • Legge grunnlag for forbedringer på det enkelte bruk
  • Bygge tillit for å sikre framtidig marked for norsk kjøtt
  • Synliggjøre hvordan norske bønder driver

Hva må du gjøre for å unngå KSL trekk:

  • For å unngå pristrekk på grunn av manglende KSL-oppfølging må du:
  • Utføre gjennomgang av drifta (egenrevisjon) årlig. Dette skal meldes til KSL-sekretariatet
  • Være villig til å motta KSL-revisjon
  • Rette opp avvik etter KSL-revisjon som er relevante for kjøtt og eggproduksjon, innen avtalte frister

KSL-standarder

KSL-standarder består av sjekklister og veiledere, som skal brukes i egenrevisjon på gården. Den er bygd opp med utgangspunkt i lover og forskrifter og er et nyttig verktøy for gårdens drift.

» Stiftelsen Norsk Mat - KSL-standarder, sjekklister og veiledere

Er du ny bonde?
Har du nettopp tatt over gården?

Her har KSL samlet litt nyttig informasjon til deg.
 
 

5 tips før KSL-revisoren kommer

 

Relatert informasjon (ekstern)