Avgifter og grunntilskudd på slakt

(Sist endret 26.06.20) Her finner du alltid oppdaterte satser for grunntilskudd, offentlige avgifter og omsetningsavgift på slakt av storfe, småfe, gris og fjørfe samt egg.


Grunntilskudd på slakt
Satsene for grunntilskudd kommer i tillegg til prisnotering på slakt, og gjeldene satser er f.o.m. 24. februar 2020:

Kategori
Kroner
Lam < 13 kg
0,00
Lam > 13,1 kg
4,70
Lam > 23,1 kg 3,70
Sau og ungsau
3,80
Vær
5,00
Geit og kje
5,15

* siste endring - Vær fra 0,00 til 5,00 se tabell for satser


Offentlige avgifter på slakt og egg
De offentlige avgiftene er trekt fra i noteringsprisen på slakt og egg, og gjeldene satser er f.o.m. 3. juli 2017:

Kategori
Dyregruppe
Kroner
Kjøttkontroll
Alle dyreslag
0,35
Forsking
Alle kjøttslag
0,14
  Egg 0,07

* siste endring - forskningsavgift fra 0,15 til 0,14


Omsetningsavgift på slakt og egg
Omsetningsavgifta er alltid trekt fra i prisnoteringa på slakt, og gjeldene satser er f.o.m. 29. juni 2020:

Dyregruppe
Kroner
Gris
kr 0,90
Purke/råne kr 0,50
Storfe/kalv
kr 0,10
Sau
kr 2,00
Lam kr 1,80
Egg
kr 0,80
Kylling/kalkun
kr 0,28

* siste endring - Gris fra 1,10 til 0,90, Storfe/kalv fra 0,30 til 0,10, Lam fra 2,00 til 1,80