Avgifter og grunntilskudd på slakt

(Sist endret 16.10.20) Her finner du alltid oppdaterte satser for grunntilskudd, offentlige avgifter og omsetningsavgift på slakt av storfe, småfe, gris og fjørfe samt egg.


Grunntilskudd på slakt
Satsene for grunntilskudd kommer i tillegg til prisnotering på slakt, og gjeldene satser er f.o.m. 19. oktober 2020:

Kategori
Kroner
Lam < 13 kg
0,00
Lam > 13,1 kg
3,70
Lam > 23,1 kg 2,70
Sau og ungsau
3,80
Vær
0,00
Geit og kje
5,15

* siste endring - Sau og ungsau fra 1,80 til 3,80, Vær fra 5,00 til 0,00, se tabell for satser


Offentlige avgifter på slakt og egg
De offentlige avgiftene er trekt fra i noteringsprisen på slakt og egg, og gjeldene satser er f.o.m. 29. juni 2020:

Kategori
Dyregruppe
Kroner
Kjøttkontroll
Alle dyreslag
0,38
Forskning Alle dyreslag og fjørfe 0,15
Forskning Egg 0,07

* siste endring - kjøttkontrollavgift fra 0,35 til 0,38 og forskningsavgift kjøtt 0,14 til 0,15


Omsetningsavgift på slakt og egg
Omsetningsavgifta er alltid trekt fra i prisnoteringa på slakt, og gjeldene satser er f.o.m. 12. oktober 2020:

Dyregruppe
Kroner
Gris
kr 0,90
Purke/råne kr 0,50
Storfe/kalv
kr 1,60
Sau
kr 0,00
Lam kr 1,80
Egg
kr 0,80
Kylling/kalkun
kr 0,28

* siste endring - Sau fra 2,00 til 0,00

 

Relatert informasjon

Relatert informasjon (ekstern)

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes