Avgifter og grunntilskudd på slakt

(Sist endret 24.03.23) Her finner du alltid oppdaterte satser for grunntilskudd, offentlige avgifter og omsetningsavgift på slakt av storfe, småfe, gris og fjørfe samt egg.

Grunntilskudd på slakt

Satsene for grunntilskudd kommer i tillegg til prisnotering på slakt, og gjeldene satser er f.o.m. 27. februar 2023:

Kategori
Kroner
Lam < 13 kg
0,00
Lam > 13,1 kg
4,80
Lam > 25,1 kg 3,80
Sau og ungsau
3,50
Vær
5,00
Geit og kje
5,15

* siste endring - vær opp kr 5,00, se tabell for satser

Offentlige avgifter på slakt og egg

De offentlige avgiftene er trekt fra i noteringsprisen på slakt og egg, og gjeldene satser er f.o.m. 1. juli 2022:

Kategori
Dyregruppe
Kroner
Kjøttkontroll
Alle dyreslag
0,39
Forskning Alle dyreslag og fjørfe 0,17
Forskning Egg 0,08

* siste endring - forskningsavgift fra 0,15 til 0,17

Omsetningsavgift på slakt og egg

Omsetningsavgifta er alltid trekt fra i prisnoteringa på slakt, og gjeldene satser er f.o.m. 27. mars 2023:

Dyregruppe
Kroner
Gris
kr 0,90
Purke/råne kr 0,90
Storfe/kalv
kr 1,60
Sau
kr 1,40
Lam kr 1,40
Egg
kr 1,00
Kylling/kalkun
kr 0,28

* siste endring storfe/kalv fra 2,70 til 1,60 - se tabell for satser