Avliving av hest

(30.11.20) Nortura kan bistå medlemmer med avliving av hest hjemme på gården eller på nærmeste slakteri. Medlemmet må selv transportere hest inn til slakteriet.

Pris for avliving på hest uavhengig om det skjer på gård eller på slakteri er kr. 2.500,- for hele landet. Grunnen til at det er lik pris er at det er mer arbeidskrevende å få hesten inn på slakteriet pga spesielle krav knyttet til risiko for smitte og manuell håndtering.

Ta kontakt med Nortura Medlemssenter på tlf. 955 18 400, e-post medlem@nortura.no eller via Chat på Min Side.