Driftskreditt

(Sist endret 01.06.18) Driftskreditt - eller "Oppgjørs- og driftskredittordningen i landbruket" - som ordningen egentlig heter er bondens egen kassakredittordning.

Mot pant i framtidige oppgjør for leveranser til de samvirkebedriftene bonden er medeier i - og leverandør til - kan han eller hun nyte godt av en romslig kredittbevilgning til en meget hyggelig lånerente.

» Les mer om driftskredittordningen og rentebørsen

Rentebørsen blir kontinuerlig oppdatert når det skjer endringer i vilkårene. Du vil til en hver tid kunne finne den banken som gir deg de beste rentevilkårene for driftskreditt i landbruket.

» Produsentregisteret sin skjematjeneste for driftskredittordningen

 
Kontaktinformasjon - Driftskredittordningen i Nortura:

Kontaktpersoner Førde:
Elin Haugen, dir. tlf. 57 83 47 35
Ingebjørg Øien, dir. tlf. 57 83 47 44

Medlemssenter: 48 12 04 00

Stedfortredere Kreditt Forus:
Monica Ikdal, dir. tlf. 52 87 78 37
Laila Tjelta, dir. tlf. 52 87 78 11

Fellesnummer: 52 87 78 90

E-post adresse: driftskreditt@nortura.no

Postadresse: Nortura SA, Medlemssenteret, Holtemyrane 6, 6814 FØRDE