Driftskreditt

(Sist endret 15.03.19) Driftskreditt - eller "Oppgjørs- og driftskredittordningen i landbruket" - som ordningen egentlig heter er bondens egen kassakredittordning.

Mot pant i framtidige oppgjør for leveranser til de samvirkebedriftene bonden er medeier i - og leverandør til - kan han eller hun nyte godt av en romslig kredittbevilgning til en meget hyggelig lånerente.

» Les mer om driftskredittordningen

Rentebørsen blir kontinuerlig oppdatert når det skjer endringer i vilkårene. Du vil til en hver tid kunne finne den banken som gir deg de beste rentevilkårene for driftskreditt i landbruket.

» Rentebørs

Produsentregisteret sin skjematjeneste for driftskredittordningen er en internettbasert tjeneste som tilbys av Produsentregisteret, i forbindelse med driftskredittordningen for landbruket.

» Produsentregisteret sin skjematjeneste for driftskredittordningen

 
Kontaktinformasjon – Driftskredittordningen i Nortura SA:

Kredittavdelingen: 52 87 78 90
E-post adresse: kreditt@nortura.no  

Medlemssenteret: 48 12 04 00
E-post adresse: medlem@nortura.no