Kontraktsrente (medlemsrente)

(Sist endret 22.09.23) Kontraktsrenten (medlemsrenten) fastsettes av Nortura SA og gjelder ved avtalt kreditt utover 14 dager ved kjøp av livdyr. Av salgsvilkårene for kjøp av livdyr med kreditt følger det at rentesatsen skal varsles på Norturas medlemssider.

Det varsles om at med virkning fra 1. oktober 2023 justeres kontraktsrenten (medlemsrenten) opp med 0,5 %-poeng fra 6,9 % p.a. til 7,4 % p.a.

Gjeldende satser for kontraktsrente (medlemsrente) i Nortura SA er:

 

Gammel sats

Gjeldende fra 1.10.23

Kontraktsrente (medlemsrente)

6,9 % p.a.

7,4 % p.a.

Rentebetingelsene for livdyrfinansiering hos Nortura er mindre gunstige sammenlignet med finansiering i bank, og slik bør det også være. Nortura anbefaler sine medlemmer å finansiere sine livdyrkjøp i bank.

Kontraktsrente påløper 14 dager etter fakturadato og i den avtalte kredittperioden. Dersom kreditten ikke tilbakebetales til avtalt tid (forfall) vil det begynne å påløpe forsinkelsesrenter. Nortura følger den ordinære rentesatsen som fastsettes av Finansdepartementet hvert halvår i medhold av forsinkelsesrenteloven. Forsinkelsesrenten skal fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten til 11,75 prosent fra 1. juli 2023.

Utvikling i forsinkelsesrenten er vist i tabellen under:

 

Gjeldende fra 1.7.23

Forsinkelsesrente

11,75 % p.a.

Ta direkte kontakt med kreditt@nortura.no eller medlem@nortura.no dersom du skulle ha spørsmål eller behov for mer informasjon.