Kostnader retur- og nisjeslakt

(Sist endret 01.06.20) Oppsett for kostnader vedrørende slakting om du skal ha egne slakt i retur til eget forbruk, eller nisjeslakt for videre salg. Kostnaden for å ta slakt i retur er spesifisert på avregningen.

Nortura har følgende avregningsmetode for returslakt:

  • Slaktet som tas i retur avregnes som ordinært slakt.
  • Returkostnaden faktureres pr stk sammen med avregningsprisen på slaktet.

Unntak er slakt som slaktes på Rudshødga (fram til 1.12.2020) og Forus (fram til 1.2.2021) avregnes etter følgende rutine:

  • Slaktet som tas i retur avregnes til sum kr. 0,- med en avregningslinje og en returlinje som utligner hverandre. Slaktene avregnes uten Stjerne- og Gourmetlam-tillegg.
  • Returkostnaden faktureres pr stk. Prisen er den samme som tidligere pr kg, men er nå en gjennomsnittspris pr stk for dyreslaget. MVA er ikke fradragsberettiget da dette er privatforbruk.

Nisjeslakt faktureres til engrospris. 

Kostnader vedrørende slakting retur er gjeldende fra 26. august 2019*, nisje fra 1. juli 2019:
 
Dyreslag
Retur kr/stk
Nisje kr/kg
Gris
472,00
7,64
Purke
472,00 7,85
Ung okse/kvige/kastrat
3 565,00
11,99
Okse/ung ku/ku
3 565,00
14,41
Kalv 1 868,00 15,90
Sau
435,00
21,67
Lam
435,00
26,89
Lam av villsau 435,00 26,89
Geit
435,00
18,30
Kje
435,00
49,11
Kje over 9 kg 435,00 33,86
 
 
* Beregningen gjelder klasse O og 2 i fett (35-47 kjøttprosent gris). Endring i engrospris etter siste oppdatering kan føre til endring i kostnad for nisje. Eks: tabellen for nisje viser differansen mellom avregning og engrospris, selve slaktekostnaden for nisje.
 
Pristillegg ved storfe bakpart, og fradrag ved storfe forpart. For ung sau, sau, vær og geit må ryggmarg fjernes etter kløyving, eller ryggsøyle om dyret ikke er kløyvd. Det er tilleggspris ved kløyving. Eventuelle parterings- og fraktkostnader kommer i tillegg ved retur og nisje.
 
Kjøp av returslakt er begrenset til eget forbruk på gården, kårfolk og evt. ansatte på gården. Hvis årlig kvantum i retur overstiger 300 kg (slaktevekt) vil Landbruksdirektoratet kreve inn omsetningsavgift for dette.
 
Hvis det er ønskelig med gjenkjøp av eget slakt hvor medlemmer selv kjøper tilbake slaktet for egen bearbeiding og salg, forutsetter dette at medlemmet har søkt om og fått dispensasjon til å drive slikt salg.
 
Dette regnes da IKKE som retur, men går under betegnelsen NISJE og blir fakturert til engrospris.  
 
 
 

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes