Låneinnskuddsbetingelser i Nortura SA

(Sist endret 22.09.16) Med bakgrunn i utviklingen i markedsbetingelser på bankinnskudd, har Nortura SA funnet det riktig å justere rentesatsen på låneinnskudd overfor ansatte og medlemmer i Nortura SA. Låneinnskudds betingelser er gjeldende fra 1. oktober og er som følger.

Rentesatser:
Innskuddsbetingelsene differensieres avhengig av innestående beløp, etter følgende skala:

Innestående Tidligere rentesats Rentesats gjeldende fra 1.10.16
0 - 49.999 kr 0,30 % p.a. 0,50 % p.a.
50.000 kr - 1.999.999 kr 1,80 % p.a. 2,00 % p.a.
over 2.000.000 kr 1,90 % p.a. 2,10 % p.a.


Øvrige betingelser:

  • Renteavregning vil skje en gang i året ved utgangen av hvert år.
  • Høyeste rentesats gjelder for hele innskuddsbeløpet når grensen på 50.000 kr og 2 mill. kr.er passert.
  • Renten reguleres med 7 dagers varsel/oppsigelse.
  • Antall gebyrfrie uttak er fra nå av begrenset til ti pr år.
  • Selv om alle medlemmer nå er direkte medlemmer i Nortura SA, og det etableres felles innskuddsbetingelser, er det ingen forandring i praktiseringen hvor innskuddene skal skje. Innskuddene skal fortsatt gjøres hos Nortura SA ved oppgjørs trekk eller innbetaling bank konto: 8380.08.08882.

Henvendelser vedrørende denne ordningen skal sendes/kontaktes til:

Økonomi avd. 
Nortura SA,
Postboks 40, Forus, 4064 Stavanger
E-post adr.: innskudd@nortura.no

Tlf: 52 87 78 90 (intern nr: 77890)