Låneinnskuddsbetingelser i Nortura SA

(Sist endret 05.09.19) Gunstig spareordning for våre medlemmer og ansatte.

Med bakgrunn i utviklingen i markedsbetingelser på bankinnskudd, har Nortura SA funnet det riktig å justere rentesatsen på låneinnskudd overfor ansatte og medlemmer i Nortura SA gjeldende fra 1. oktober 2019.

Rentesatser:
Innskuddsbetingelsene differensieres avhengig av innestående beløp, etter følgende skala:

Innestående Tidligere rentesats Rentesats gjeldende fra 1.10.19
0 - 49.999 kr 0,50 % p.a. 0,50 % p. a.
50.000 kr - 1.999.999 kr 2,00 % p.a. 2,25 % p. a.
over 2.000.000 kr 2,10 % p.a. 2,35 % p. a.


Alle satser gjelder fra første krone.

Øvrige betingelser: 

  • Renteberegning vil skje ved utgangen av året 
  • Høyeste rentesats gjelder for hele innskuddsbeløpet når grensen på 50.000 kr og 2 mill. kr.er passert. 
  • Renten reguleres med 7 dagers varsel/oppsigelse. 
  • Antall gebyrfrie uttak er ti pr år.
  • Innskudd gjøres ved innbetaling til Nortura sin bankkonto: 8380.08.08882. Innbetalingen bes merkes med innskuddsnummer og navn.  
  • Faste utbetalingsdager ved uttak er tirsdag og torsdag. 
  • For opprettelse av låneinnskuddskonto, uttak og evt. avslutning av konto og eventuelle spørsmål ta kontakt med Regnskapsavdelingen. E-post: innskudd@nortura.no eller pr telefon: 955 18 150.

Kontaktinfo:
Regnskapsavdelingen: 
E-post: innskudd@nortura.no, tlf.: 955 18 150 

Dersom du er medlem kan du ta også ta direkte kontakt med vårt Medlemssenter: 
E-post: medlem@nortura.no, tlf.: 955 18 400