Marked uke 10/2024

 

Det slaktes i underkant av 3 300 storfe i uke 10 og dekningsgraden er 69 prosent.

Det slaktes i underkant av 16 100 gris som gir en dekningsgrad på 100 prosent.

Det er lokal dekning på lam uke 10, på sau er dekningsgraden på hele 385 prosent og et overskudd på ca. 2 400 sau.

Det er åpnet for import av egg til og med uke 13/2024 slik at bransjen kan maksimere leveransene av norske egg til dagligvaremarkedet.