Marked uke 11/2024

 

Det slaktes i underkant av 3 100 storfe i uke 11 og dekningsgraden er på 65 prosent.

Det slaktes i overkant av 18 000 gris som gir en dekningsgrad på 100 prosent.

Det er lokal dekning på lam uke 11. På sau er dekningsgraden 323 prosent og et overskudd på ca. 3 000 sau.

Det er åpnet for import av egg til og med uke 13/24 slik at bransjen kan maksimere leveransene av norske egg til dagligvaremarkedet.