Marked uke 12/2024

 

Det slaktes i overkant av 3 000 storfe i uke 12 og dekningsgraden på ferskt storfe er 57 prosent.

Det slaktes i underkant av 19 500 gris som gir en dekningsgrad på 100 prosent.

Det er lokal dekning på lam uke 12, på sau er dekningsgraden 295 prosent og ett overskudd på ca. 2 400 sau denne uka.

Det er åpnet for import av egg til og med uke 13/2024 slik at bransjen kan maksimere leveransene av norske egg til dagligvaremarkedet.