Marked uke 13/2024

 

Det slaktes i underkant av 600 storfe i uke 13 og dekningsgraden er på 44 prosent.

Det slaktes i overkant av 3 500 gris denne uka som gir en dekningsgrad på 135 prosent. Overskudd på ca 2 600 gris.

Ingen slakting av småfe uke 13.

Det er åpnet for import av egg til og med uke 19/24 slik at bransjen kan maksimere leveransene av norske egg til dagligvaremarkedet.