Marked uke 16/2024

 

Det slaktes i overkant av 4 300 storfe i uke 16 og dekningsgraden er 100 prosent.

Det slaktes i overkant av 20 200 gris som gir en dekningsgrad på 115 prosent. Overskudd på ca 2 600 gris.

Det er ingen slakting av småfe uke 16.

Det er åpnet for import av egg til og med uke 19/24 slik at bransjen kan maksimere leveransene av norske egg til dagligvaremarkedet.