Marked uke 2/2024

 

Det slaktes i underkant av 4 500 storfe i uke 2 og dekningsgraden er 149 prosent. Det blir dermed innfrysing av 1750 storfe denne uken.

Det slaktes i overkant av 17 800 gris som gir en dekningsgrad på 115 prosent. Også innfrysing av 2250 gris.

Det er lokal dekning på småfe uke 2.

Det er åpnet for import av egg til og med uke 7/2024 slik at bransjen kan maksimere leveransene av norske egg til dagligvaremarkedet.