Marked uke 22/2024

 

Det slaktes i underkant av 4 200 storfe i uke 22 og dekningsgraden er 100 prosent.

Det slaktes i underkant av 17 600 gris som gir en dekningsgrad på 102 prosent. Overskudd denne uken på ca. 300 gris.

Det er lokal dekning på sau og lam uke 22.

Det er åpnet for import av egg, slik at bransjen kan maksimere leveransene av norske egg til dagligvaremarkedet.