Marked uke 4/2024

 

Det slaktes i overkant av 3 800 storfe i uke 4 og dekningsgraden er 100 prosent.

Det slaktes i underkant av 17 100 gris som gir en dekningsgrad på 110 prosent. Det blir innfrysing av 1500 gris denne uken.

Lokal dekning på småfe i uke 4.

Det er åpnet for import av egg til og med uke 7 i 2024 slik at bransjen kan maksimere leveransene av norske egg til dagligvaremarkedet.