Marked uke 5/2024

 

Det slaktes i underkant av 3 400 storfe i uke 5 og dekningsgraden er på 85 prosent.

Det slaktes i overkant av 18 300 gris som gir en dekningsgrad på 104 prosent. Et overskudd på 600 gris.

Det er lokal dekning på småfe uke 5.

Det er åpnet for import av egg til og med uke 7/2024 slik at bransjen kan maksimere leveransene av norske egg til dagligvaremarkedet.