Marked uke 6/2024

 

Det slaktes i overkant av 3 300 storfe i uke 6 og dekningsgraden er på 78 prosent.

Av gris slaktes det i overkant av 17 300 som gir en dekningsgrad på 102 prosent. Det er da et overskudd på 300 gris denne uka.

Det er lokal dekning på småfe uke 6.

Det er åpnet for import av egg til og med uke 7/2024 slik at bransjen kan maksimere leveransene av norske egg til dagligvaremarkedet.