Marked uke 7/2024

 

Det slaktes i underkant av 3 500 storfe i uke 7 og dekningsgraden er 84 prosent.

Det slaktes i underkant av 17 000 gris som gir en dekningsgrad på 104 prosent, det gir dermed et overskudd på 700 gris denne uka.

Det er lokal dekning på småfe uke 7.

Det er åpnet for import av egg til og med uke 7.2024 slik at bransjen kan maksimere leveransene av norske egg til dagligvaremarkedet.