Marked uke 8/2024

 

Det slaktes i underkant av 3 500 storfe i uke 8 og dekningsgraden er på 81 prosent.

Det slaktes i overkant av 18 100 gris som gir en dekningsgrad på 105 prosent. Et overskudd på 750 gris.

Det er lokal dekning på småfe uke 8.

Det er åpnet for import av egg til og med uke 13/2024 slik at bransjen kan maksimere leveransene av norske egg til dagligvaremarkedet.