Smart å være medlem i Nortura

Som Nortura-medlem er du medeier i et av Norges største næringsmiddelkonsern med store og moderne hjørnesteinsbedrifter spredt over hele landet. Nortura er opprettet kun med ett mål, å skape best mulig økonomi for eierne.

Norturaeier

Bli medlem i Nortura

For å melde deg inn som ny medlem i Nortura, les gjerne våre medlemsfordeler og kontakt medlemssenteret, eller du kan fylle ut innmeldingsskjema og sende det til medlemssenteret. Se våre vedtekter for informasjon om medlemskapet.

» Innmeldingsskjema for nye medlemmer i Nortura SA, pdf 85 kb
   (NB: Medlemsnummer/leverandørnummer i skjema fylles ut av Nortura)


Fra fjøs til bord
Som leverandør i Nortura er du del av en verdikjede med merkevarene Gilde og Prior i sluttleddet, som er noen av de sterkeste matmerkene i Norge basert kun på norske råvarer av ypperste kvalitet.

Demokratisk styrt
Nortura er et samvirke eid og styrt av 17 300 kjøtt- og eggprodusenter over hele landet. Medlemmenes innflytelse starter på kretsnivå og går videre gjennom regionutvalgene, konsernstyret og årsmøtet, som er øverste organ i bedriften.

Stolt mattradisjon
Gilde
og Prior bygger på en mer enn 100 år gammel stolt tradisjon med vekt på trygge norske råvarer av ypperste kvalitet fra den norske bonden.

Du kan være stolt av å kalle deg Nortura-bonde!

Medlemsfordeler og ordninger er gjengitt i underkategorien "Medlemsfordeler".

Har du andre spørsmål, eller er i tvil om noe, kan du også gjerne ta kontakt direkte med en av våre organisasjonsledere.

Nord/Midt
Magne Trondmo
Vest/Agro
Ingvill Jørgensen
Øst
Børge Slettebø
Innlandet
Trond Marius Alm
Magne Trondmo Ingvill Jørgensen Børge Slettebø

(fungerende)

Trond Marius Alm

Mob: 991 53 290
E-post
Mob: 952 37 734
E-post
Mob: 900 92 989
E-post
Mob: 901 37 994
E-post

 


LOGO Nortura


 

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes