– Nortura er alfa og omega

Distriktsbonde Robert Søndrål:

– Nortura betyr sikkerhet for avsetning av produktene vi produserer – til høyest mulig pris i markedet. Det er alfa og omega for å kunne drive landbruk rundt omkring i Norge.

Robert Søndrål

Det sier Robert Søndrål som driver med sau i Hol øverst i Hallingdalen. Gården ligger 600 meter over havet med flott utsikt til Hallingskarvet. Søndrål bygde nytt fjøs i 2006 og er heltidsbonde med 250-300 vinterfôra dyr. Som de andre sauebøndene i regionen utnytter han beiteressursene oppunder Hallingskarvet, og grasproduksjonen holder jord og kulturlandskap i hevd i dalen.

Nærhet og oppslutning

– I vårt område er oppslutningen om kjøttsamvirket 98-99 prosent, forteller Søndrål.

– Hvorfor?

– For det første er vi godt fornøyd med Nortura. Og selv om vi holder til langt ute i distriktet, har vi fabrikken på Gol i området, og det er positivt. Vi føler nærhet til Nortura, selv om det er et stort selskap.

Henteplikten avgjørende

Søndrål understreker at han og bøndene i området er svært opptatt av Norturas rolle som markedsregulator.

– Det er viktig at selskap evner å sette prisen i markedet. Men det handler også om at Nortura som markedsregulator har mottaksplikt. Det er klart det er en stor fordel for oss i distriktene. Uten denne løsningen, tror jeg det ville blitt vanskelig å få noen til å hente dyr i de øverste daler og innerste fjorder. Samtidig er det klart samfunnet må være med på å betale for dette, ellers blir det for dyrt, sier han.

Økt verdiskaping

Bøndene i kommunene som grenser til Hallingskarvet leverer lam til gourmetmerket med samme navn, som er utviklet av Nortura gjennom flere år.

– Vi ser at Hallingskarvet-produktene bare øker og øker. Med den kjøpekraften nordmenn nå har, virker markedet nesten uuttømmelig når vi klarer å bygge opp slike merker. Hallingskarvet er et premium-produkt som drar ut en merverdi, ikke bare for oss, men for hele selskapet og de øvrige medlemmene, poengterer Søndrål.

Kort vei til makta

De seneste årene har Søndrål engasjert seg som tillitsvalgt i Nortura, og er overrasket over mulighetene det gir for å komme med innspill og få innflytelse.

– Jeg har sett at vegen til de som styrer, enten de sitter i konsernstyret eller administrasjonen, er mye kortere enn mange bønder tror der de sliter i sitt daglige arbeid i fjøset. Jeg ser at mulighetene til innflytelse er mye større enn jeg forventet, og det opplever jeg som veldig positivt, sier Søndrål.

Søndrål satt i konsernstyret i Nortura fra 2013 til 2017.

Robert Søndrål driver med sau i Hol øverst i Hallingdalen