Fagutvalgene i Nortura

(Oppdatert 23.04.21) Styret har oppnevnt fagutvalgene for 2021 – 2022.

Selv om det er dyreslagsrepresentantene i de 6 Arbeidsutvalgene som i praksis utgjør fagutvalgene, så er det styret som formelt oppnevner de 5 fagutvalgene. Fagutvalgene konstituerer seg selv.

Medlemmer
Mobil
Adresse

FAGUTVALG GRIS

Hans O. Erikstein (leder) 924 50 325 Skoevegen 4, 3800 Bø i Telemark
Håvard Knygh 918 41 472 Knyghveien 11 A, 8920 Sømna
Oddbjørn Øverland 986 90 151 Helgelandsvegen 91, 5585 Sandeid
Sverre Tyldum 900 88 621 Tyldom 54, 7977 Høylandet
Trond Steinar Løvdal 908 81 360 Tjomsåsveien 36, 4715 Øvrebø
Olav Enger Olsen 913 43 362 Baklivegen 2300, 2651 Østre Gausdal
Per Olav Krekling (tilleggsrepr. smågris) 905 53 526 Akersveien 40, 3302 Hokksund
Merethe Sund (styrerepr.) 478 81 461 Hombornesveien 16, 8920 Sømna
Karin Røhne 905 71 098 Nortura
Odd Magne Karlsen 416 09 282 Nortura

FAGUTVALG STORFE

Martin Mæland (leder) 911 72 099 Kyrkjevegen 365, 4362 Vigrestad
Stein Rønjus Hålien (nestleder) 906 92 472 Tyinvegen 2950, 2967 Lomen
Bjarte Myren 957 65 371 Ikjefjord, 5962 Bjordal
Fred Tore Fagereng 950 79 087 Lynghaugveien 19, 8475 Straumsjøen
Geir Håvard Valstad 926 84 444 Grytesvegen 365, 7620 Skogn
Ole Kai Sørbøl 915 17 086 Øvrevegen 208, 3550 Gol
Tronn Olaf Flittie (styrerepr.) 982 07 238 Brendjordsvegen 57, 2666 Lora
Karin Røhne 905 71 098 Nortura
Asgeir Svendsen* 918 44 935 Nortura

FAGUTVALG SMÅFE

Bård Tore Berntsen (leder) 901 62 935 Øver Illøkkja, 7391 Rennebu
Siv Meling (nestleder) 992 77 335 Åmøyveien 668, 4154 Austre Åmøy
Ragnhild Engan  977 01 895 Krokan Gård, 8260 Innhavet
Else Horge Asplin 901 79 321 Slettevegen 62, 3540 Nesbyen
Wenche E. Rustad Wangen 469 68 479 Rustadlinna 157, 2849 Kapp
Reidar Kallestad 415 60 048 Keilegavlsvg. 15, 5953 Fonnes
Hans Amund Braastad (styrerepr.) 907 66 034 Fåvangvegen 611, 2634 Fåvang
928 85 919
Nortura
Marianne Myki 480 27 385 Nortura
Finn Avdem* 971 77 659 Nortura

FAGUTVALG EGG

Svein Iver Gjøby (leder) 950 48 177 Gjøbyveien 71, 1892 Degernes
Maria Helliesen (nestleder) 979 73 733 Nordsjøvegen 1940, 4365 Nærbø
Sissel H. Johansen 481 50 062 Bjørnskinnveien 483, 8484 Risøyhamn
Bjarne Aga  900 23 787 Fjordavegen 1949, 5776 Nå
Kolbjørn Frøseth 926 63 770 Myrsundvegen 28,  7074 Spongdal
Iver Isum 913 47 613 Baksidevegen 660, 2647 Sør-Fron
Ole Reino Tala (styrerepr.) 950 23 301 Askhaugveien 40, 3170 Sem
Bjørn Tore Hansen 917 78 943 Nortura
Brit Våga* 918 53 586 Nortura

FAGUTVALG FJØRFEKJØTT

Kirsten Kverneland (leder) 977 75 839 Sletteigvegen 10b, 4355 Kvernaland
Per Runar Lia (nestleder, tilleggsrepr. oppaler) 900 42 455 Efteløtveien 605, 3647 Hvittingfoss
Jens Petter Otterstad 906 87 498 Kurefjordveien 100, 1580 Rygge
Haakon Andreas Alm 900 45 372 Tangenvegen 307, 2335 Stange
Tore Rennan 995 72 961 Solbergvegen 752, 7730 Beistad
Magnus Aandstad 951 69 676 Bottenveien 80, 1894 Rakkestad
Synnøve Veien (tilleggsrepr. rugeegg) 958 40 560 Lodevegen 43, 4365 Nærbø
Tone Steinsland (styrerepr.) 974 22 423 Hauglandsvegen 185, 4346 Bryne
Ola-Bjørn Haugbråten 908 52 597 Nortura
Hilde Bryhn* 915 54 261 Nortura

Alle fagutvalgene har i tillegg en representant hver fra styret i Nortura, og representant fra administrasjon. *Sekretærer i fagutvalgene er fra Nortura.