Feriestengte Nortura-fabrikker i sommer

(Oppdatert 11.06.20) Noen av våre slakterianlegg og medlemsbutikker har stengt i enkelte sommeruker for å avvikle ferie, her er en oversikt på de fabrikkene som har helt stopp i slakting.

Slaktedyr som er innmeldt på disse ukene vil da bli flyttet til uker før eller etter, eller slaktes ved andre anlegg.

  • Nortura Karasjok slakter ikke i ukene 27, 28, 29 og 30
  • Nortura Målselv slakter ikke i uke 30
  • Nortura Førde slakter ikke i uke 30
  • Nortura Sandeid slakter ikke i uke 27, 28 og 29
  • Nortura Gol slakter ikke i ukene 29, 30 og 31
  • Nortura Otta slakter ikke i ukene 29, 30 og 31

Resten av anleggene går tilnærmet som normalt med noe lavere kapasitet i ferieperioden da ferien deles på skift. Malvik, Steinkjer, Rudshøgda, Tønsberg og Forus har tilnærmet normal kapasitet, mens Bjerka og Egersund noe redusert kapasitet på storfe.  

Kontakt medlemssenteret på tlf. 95 51 84 00 dersom du har spørsmål om levering.

Retur og nisje
Innmelding av retur og nisje på Min side er fortsatt stengt, så kontakt medlemssenter for innmelding og avklaring om mulighet. Det er naturlig noe redusert kapasitet i ukene før anlegget er stengt og uken etter de har åpnet igjen. Det er redusert mulighet for av retur/nisje på Rudshøgda fom uke 26 tom uke 32 – se egen info.

Medlemsbutikker
Det er fortsatt endret åpningstid i flere av våre medlemsbutikker grunnet koronasituasjonen, enkelte butikker har også stengt i ferien. Se også egen info på medlemsbutikkenes facebooksider.