Feriestengte Nortura-fabrikker og medlemssenter åpent til kl. 15

(Oppdatert 24.06.22) Noen av våre slakterianlegg og medlemsbutikker har stengt i enkelte sommeruker for å avvikle ferie, Nortura Medlemssenter har også kortere åpningstid. Her er en oversikt på de fabrikkene som har helt stopp i slakting, og stopp, eller redusert mulighet i behandling av retur- og nisjeslakt.

Slaktedyr som er innmeldt på disse ukene vil da bli flyttet til uker før eller etter, eller slaktes ved andre anlegg.

 • Nortura Karasjok slakter ikke i ukene 27, 28, 29 og 30. Ingen retur/nisje de samme ukene.
 • Nortura Målselv slakter ikke uke 30, og er stengt for retur/nisje den uken.
 • Nortura Bjerka slakter ikke uke 29, og er stengt for retur/nisje. Det er også redusert mulighet for retur/nisje i uke 30, 31 og 32. Det må avtales i hvert tilfelle.
 • Nortura Malvik har stengt for retur/nisje i uke 28, 29 og 30.
 • Nortura Førde slakter ikke i uke 29, og er stengt for retur/nisje. Kun heltslakt av retur/nisje i uke 30 og 31.
 • Nortura Sandeid slakter ikke i uke 26, 27, 28 og 29 og er stengt for retur/nisje de samme ukene.
 • Nortura Forus er stengt for retur/nisje uke 28 og 29.
 • Nortura Egersund slakter ikke i uke 30 og 31, og er stengt for retur/nisje ukene 29, 30, 31 og 32.
 • Nortura Rudshøgda er stengt for retur/nisje ukene 27, 28, 29, 30 og 31. Rudshøgda har også redusert kapasitet for retur/nisje i uke 32 og 33, kun heltslakt de siste to ukene.
 • Nortura Gol slakter ikke i uke 28, 29 og 30. Ingen retur/nisje de samme ukene.
 • For Nortura Tønsberg der bygges slaktelinjen om, og er dermed ingen slakting fram til og med uke 30. Det er også stengt for retur/nisje. Det er redusert kapasitet på retur/nisje første uken etter oppstart, uke 31.

Andre anlegg går tilnærmet som normalt, eller med noe lavere kapasitet i ferieperioden da ferien deles på skift. 

Nortura Medlemssenter i ferien

Det er også ferieavvikling på vårt medlemssenter, og i perioden fra uke 26 til uke 31 vil det være redusert åpningstid med 1 time. Medlemssenteret er da åpent fra kl. 07.00 til kl. 15.00. 

Kontakter du medlemssenteret på tlf. 95 51 84 00 kan du påregne lengre ventetid i ferien, dette gjelder også livdyrhenvendelser.

Du kan også kontakte Medlemssenteret på e-post: medlem@nortura.no

Medlemsbutikker

Noen av våre medlemsbutikker har endret åpningstid i ferien, eller er stengt som følge av anlegget avvikler ferie.

Se også egen info på medlemsbutikkenes facebooksider.