Hjelp oss med å levere reine dyr!

(21.09.23) God slaktehygiene forutsetter reine dyr. Møkkete dyr utgjør en risiko for at slaktet infiseres med E.coli-bakterier som igjen kan gi alvorlige sykdom hos mennesker. Møkkete dyr utgjør en kostnad for bonden enten direkte med møkktrekk på slaktet og indirekte da de er tidkrevende å slakte og går utover effektiviteten på slakteriet. Sist men ikke minst handler reine dyr om god dyrevelferd.

Illustrasjonsbilde av reine dyr i fjøset. Foto: Håvard Simonsen

Utvikling

Det siste året har det vært en stor økning i andel møkkete dyr inn til slakt. Det er flere ting som kan være årsak til dette som for eksempel strømangel, vær og klima o.l. Likevel er det viktig å huske at den største andelen av produsentene leverer dyr uten møkktrekk selv om ca. 30 % står for leveranser av dyr i møkktrekk kat 1 og kat 2.

Andel hygienetrekk kategorier

Figur 1: Andel produsenter som leverer dyr med møkktrekk, Animalia

Tabell hygienetrekk fordelt på landsdel

Figur 2: Andel møkktrekk fordelt på landet, Animalia

Rent og tørt

Den viktigste faktoren for å ha reine slaktedyr er at de har tilgang på rein og tørr liggeplass. Dette gjelder om dyra er oppbundet eller går på dypstrø.

I praksis betyr dette:

 • Strø tilstrekkelig og ofte
 • Skrap vekk møkk ofte og regelmessig
 • Se til at drenering fungerer slik at urin renner vekk
 • Ha passe mengde med dyr i forhold til plassen i fjøset

Rett fôring

En balansert fôrrasjon gir bedre gjødselkonsistens. En god fôrplan basert på fôranalyse av grovfôret gir mindre sjanse for fôringsrealterte vomforstyrrelser og blaut avføring. I tillegg vil ett dyr som står på balansert fôrrasjon og vokser godt også være blankere i pelsen og mindre utsatt for møkk.

Tabell hygienetrekk fordelt på kategorier

Figur 3: Andel møkkete dyr ut i fra slakteklasse, Animalia

Klipping

Ett godt og viktig tiltak særlig ved innsett er å klippe dyra om høsten. Kort pels øker sjansen for at dyra holder seg reine. Ut over i innefôringssesongen kan det være behov for å klippe haler. Jobben du gjør med å klippe ved innsett er mye mindre enn å prøve å få reint dyr som har blitt møkkete før slakt.

Bustet pels øker risiko for skitt. Friske dyr med godtilvekst, god ventilasjon og tørr liggeplass gir glattere og blankere pels.

Ventilasjon

God lufting og ventilasjon i fjøset har også betydning for renheten på dyra. Er det ett varmt og fuktig miljø i fjøset vil dyra bli seigere i pelsen og lettere møkkete.  

Tiltak i ulike fjøs

Tallefjøs

Liggebås

Spaltebinge

Båsfjøs

 • Beregn 1 kg halm pr 100 kg levendevekt
 • Hvetehalm er best å strø med
 • Okser krever mer strø enn hunndyr pga høyere aktivitet
 • I oppstarten av tallebed bør en beregne 50-100 kg halm pr dyr
 • Strø jevnlig så ikke tallebedet rekker å bli bløtt
 • Tilpass størrelsen på liggebåsen etter dyrekategori
 • Juster liggebåsen underveis
 • Skrap ved behov
 • Vær nøye med å klippe halen
 • Tilpass dyretall til bingen
 • Fjern møkk som bygger seg opp
 • Hold bingen tørr – en løsning kan være å kaste på litt flis også på spalten
 • Klipp dyr ved innsett
 • Skrap og strø ofte
 • Klipp dyra
 • Puss over dyra der de blir møkkete

Rengjøring før levering

Hvis du likevel ikke har klart å holde dyra reine frem til levering så er alternativet å rengjøre dyr før levering hvis det kan gjøres på en trygg og sikker måte. Uren hud blir vurdert på buk og lår. Ved rengjøring er det viktig å også gjøre det på buk, skanker og lår

Klipping

Hvis dyret er veldig møkkete, kan klipping være krevende og samtidig smertefullt for dyret. Klipping er ett tiltak hvis pelsen er av en lengde som gjør at dette kan utføres uten å påføre dyret smerte eller ubehag.

Børsting/skraping

Det samme gjelder her som for klipping at det kan være ett tiltak for å fjerne mindre mengder møkk.

Vasking

Å vaske møkkete dyr er ett alternativ dersom man ikke har mulighet til å klippe eller skrape bort møkka. Det tar riktignok noe lengre tid da det ofte må gjøres i flere omgang for å løse opp møkka og det er heller ikke i alle driftsopplegg at dette passer.

Utsette til etter røyting

Ofte er det vinterpelsen møkka setter seg i og en utvei er å vente med å levere til dyret har røytet vekk vinterpelsen. Likevel vil det å utsette å slakte ett dyr som er slaktemodent være lite gunstig økonomisk.

Dyrevelferdsmessig og økonomisk er det beste å legge ned innsats i forebyggende arbeid for å unngå møkkete dyr og møkktrekk.

Ta kontakt med rådgiver hvis du trenger hjelp til å vurdere tiltak.

 

Reine storfe

Mer informasjon finner du i brosjyren Reine storfe fra Animalia

https://produkt.animalia.no/products/brosjyre-reinere-sstorfe

Reine storfe brosjyre