Innmeldingsskjema og midlertidige løsninger - Min side

(Oppdatert 25.07.22) Midlertidige løsninger med innmelding for gris og storfe, eggkontrollen, fjørfekjøttkontrollen og ROS-analyse. Skjema for innmelding av småfe, samt bestilling og innmelding av livdyr.

Innmelding og produksjonskontroller - midlertidige løsninger

Løsningen har et daglig servicevindu fra kl. 14.30 til 16.00.

Innmelding manuell skjema

Manuelle skjema (småfe) har krav om 10-sifret produsentnummer, ha det klart før du melder inn. Husker du ikke ditt nummer finner du det her.

Du kan også ringe og melde inn til Medlemssenteret, men av kapasitetshensyn oppfordrer vi flest mulig til å bruke den digitale løsningen og skjemaene. 

Livdyr - under boksen (scrolle ned)!

Videovisning innmelding storfe

Se instruksjonsvideo om innmeldingsløsninger for avtaleinnmelding storfe og individinnmelding storfe

Se instruksjonsvideo om ny løsning for storfeInnmeldingsløsningen for storfe er nå oppgradert med mulighet for å melde inn flere dyr på samme avtale. Du kan bytte avtale dersom du skal levere på to ulike avtaler. Gjør ferdig en avtale først og bekreft eventuelle restriksjoner. Under «leveranser» får du oversikt over hva du har meldt inn. Kastrater støttes ikke i denne løsningen, bruk individinnmelding for kastrater inntil videre.

Se info om løsning på storfe som ble lansert 2. mars

 

Innmelding og bestilling livdyr


Direkteleveringsskjema livdyr

 

Ny Min side er klar 15. august

Bondens selvbetjeningsløsning Min Side, «brant ned» under dataangrepet i desember. Det betyr at enkelte tjenester ikke er tilgjengelig på samme måte som før.

– Teknologien som den gamle Min Side var bygget på var utdatert, og vi kan ikke åpne den igjen, med tanke på faren for at datakriminelle finner en vei inn, sier Hans Thorn Wittussen, konserndirektør for Nortura Råvare og Medlem, se videointervju på facebook.

Ny Min side er under oppbygging og skal være klar 15. august.

Se også Ofte stilte spørsmål etter dataangrepet