Kvantumstillegg for 2023 avregnet

(21.02.24) Nortura har avregnet kvantumstillegg for 2023 for gris, småfe og storfe. Utbetaling av kvantumstillegget vil skje 23. februar.

Totalt kvantumstillegg for disse dyreslagene som utbetales fra Nortura i årsoppgjøret er på 101. mill. kr. Årsoppgjør for egg vil bli avregnet og utbetalt så snart beregning for 2023 er gjort, rundt en uke etter dyreslagene.

Kvantumstillegget for gris, storfe og sau/lam utbetales i årsoppgjøret, en gang pr år. Dette er første året kvantumstillegget utbetales i sin helhet for gris i motsetning til tidligere år da dette har kommet som en à konto utbetaling. Kvantumstillegget for egg blir utbetalt a konto på hvert enkelt eggoppgjør og på et eget årsoppgjør på nyåret.

Spørsmål kan rettes til Nortura Medlemssenter på e-post til medlem@nortura.no