Livsløpsanalyser (LCA)

(20.03.24) En livsløpsanalyse kartlegger hele livsløpet til et produkt og vil vise oss hvor i verdikjeden vår vi har våre største utslipp og avtrykk. Tall fra norsk produksjon er viktig i vårt arbeid med å forbedre produksjonen, og kutte utslipp og effektivisere der hvor det faktisk monner.

LCA-analyse

Tallene som har blitt brukt for å analysere landbruket sine utslipp tidligere har vært basert på internasjonale tall. Disse har blitt brukt som grunnlag for rapportering og i ulike rapporter og konklusjoner fra for eksempel myndigheter, landbruket og utredninger. På grunn av produksjonsforskjeller i ulike land samt ulik metode i innhenting av tall har ikke disse tallene vært representative for norsk landbruk. For å kunne diskutere utfordringer og muligheter i norsk husdyrproduksjon så er det essensielt at vi legger riktige tall til grunn.

For Nortura er det viktig å ha tilgang til disse tallene, men også at NORSUS kan gjøre de tilgjengelig for offentligheten sånn at de aktørene som trenger disse tallene får tilgang til oppdatert informasjon og forskning.

En livsløpsanalyse (LCA), kartlegger og vurderer det totale avtrykket til et produkt. Den tar for seg blant annet miljø- og ressurspåvirkning som energi og vannforbruk, utslipp, forsuring, jordkvalitet, arealbruk og biodiversitet. Nortura har engasjert Norsk Institutt for bærekraftsforskning, NORSUS, for å lage livsløpsanalyser for norsk husdyrproduksjon.

I oktober 2023 ble disse analysene ferdigstilt. 

Se denne saken på nortura.no med alle illustrasjoner fordelt på dyreslag og verdikjede

Relatert informasjon (ekstern)