Nortura gir EGGstra tillegg til nye eggbønder

(20.06.24) Det er behov for omlag 30 nye eggprodusenter i det norske markedet. Nortura vil gi en merpris til nye eggbønder som starter opp med eggproduksjon.

Bilde av hvite egg i store, gule plastbrett

Det er underskudd av norske egg i markedet. Nå vil Nortura gi et tillegg til bønder som tar sats og etablerer ny eggproduksjon med leveranser til Nortura.

Prognosene fra Nortura Totalmarked og en forventet salgsvekst fra Prior, viser at det er behov for omlag 4000 tonn egg ekstra. Dette tilsvarer cirka 30 konsesjonshus.

– Disse 30 vil vi gjerne knytte til Nortura. Derfor ønsker vi å gi en merpris på 2 prosent av omsetningen i en tidsbegrenset periode. Nye produsenter som etablerer seg og har 20 uker gamle høner i perioden 1. juli 2024 til 31. desember 2025, kvalifiserer seg til nybrukerpakken sier Bjørn Tore Hansen, Direktør Nortura Egg

Han ønsker å sette fart på nyetableringer for å styre Norturas markedsandel i butikkhyllene.

– Vi er i dialog med elleve produsenter, hvor flere er i gang med bygging og fem har bestilt unghøner, forteller Hansen.

Åpner for nybrukerpakke på egg

Nortura åpner nå for at Norturas nybrukerpakke skal omfatte nye eggprodusenter, og ikke bare ved generasjonsskifter som tidligere. Denne pakken består av:

  • Merpris på 2 prosent av omsetning i to år.
  • Kostnadsfri bruk av veterinærtjenester, i tråd med gjeldende forskrift om helseovervåkning i fjørfebesetninger.
  • Fri kursavgift ved gjennomføring av fjørfeskolen. (De tre første punktene gjelder fra 1. juli 2024 til 31. desember 2025).
  • Tilbud om tilpasset rådgiving i oppstartsperioden - inntil 2 år.
  • Innføring i bruk av Eggkontrollen.
  • Nyhetsbrev på e-post og markedsinfo på SMS for fjørfe.
  • Tilbud om faglige og sosiale samlinger for nye brukere, som f.eks. fabrikkbesøk og fellesarrangement med de andre samvirkeorganisasjonene.

Setter inn unghøner i høst

Nortura styrker sin posisjon i markedet, og de første unghønene blir satt inn hos nye produsenter allerede i månedsskifte oktober-november. Ettersom produksjonen styres ut av tilgangen på unghøner, ønsker Bjørn Tore Hansen at nye eggbønder tar kontakt med en Nortura-rådgiver innen rimelig tid.

– En byggeprosess og å få på plass unghøner tar gjerne et halvt års tid. Da bør du bestille unghøner i løpet av høsten, eller seinest første halvår av 2025, ellers kan tida bli litt for knapp, sier Hansen.

Ta kontakt med Norturas fagrådgivere på egg, her.