Nye løsninger i Min side for fjørfeprodusentene

(14.06.24) Dette året har det vært stor utvikling av nye rapporter som verktøy i Fjørfekjøttkontrollen for slaktekylling og Eggkontrollen, og det er i tillegg startet en utvikling for en helt ny digital løsning for produsenter av oppal og rugeegg av slaktekyllingrase i Min side.

Illustrasjon forside Min side vist på mobiltelefon

Rapportene er rullet ut med innsettplaner og daglister i januar og med gjennomsnittstall for produksjonsparametre i mai.

– Produksjonskontrollene for egg- og slaktekyllingprodusenter er løsninger som har vært helt borte for denne gruppen etter datainnbruddet i 2021, og det har vært en omfattende jobb som er lagt ned for å komme dit vi er nå, sier Nina Ravndal, utviklingssjef digitalisering i HKEL (Hvitt kjøtt, egg og langtidsholdbart) i Nortura.

– Per nå har vi til sammen rundt 10 ulike rapporter i kontrollene på Min side. Det vil fortsatt bli utviklet flere rapporter.

En digital løsning for oppal- og rugeeggsprodusenter omfatter få produsenter, men her er store volumer. Dette er viktig for produsentene, rugerier og hele varestrømmen i Nortura. Dette vil produsentene bli koblet inn på ut over høsten.

– Produksjonskontrollene for egg og fjørfekjøtt har mange parametere som gir viktig styringsinformasjon, og det er store besparelser å ha oversikt og treffe riktig i henhold til plan, som det selvfølgelig også er for alle varestrømmer. Løsningene har vært svært etterlengtet, sier Ravndal.

Kalkun er ikke satt i løpet, men er også viktig å få med i løsningen.