Renteendring i Nortura SA sin Låneinnskuddsordning

(26.01.23) Med bakgrunn i utviklingen i markedsbetingelser på bankinnskudd, har Nortura SA funnet det riktig å heve rentesatsen på låneinnskudd i Nortura SA gjeldende fra 1. februar. Dette er tredje renteøkning på innskuddsordningen siden i fjor høst.

Innestående Rentesats t.o.m. 1.12.2022 Rentesats f.o.m. 1.2.2023
Uavhengig av beløp 3,25 % p. a. 3,65 % p. a.

Se Låneinnskuddsordning i Nortura SA for mer informasjon.

Øvrige betingelser: 

  • Renteberegning skjer ved utgangen av året.
  • Renten reguleres med 7 dagers varsel/oppsigelse. 
  • For tiden ingen bindingstid på innskudd.
  • For tiden intet uttaksgebyr. Men på bakgrunn av at dette er en plasseringskonto som er basert på liten administrasjon forutsettes det få uttak.

Sikkerhet:

Sikkerheten for innskuddet, er basert på Nortura SA sin soliditet. Denne fremgår av årsregnskapet. Nortura SA er ikke medlem av bankenes sikringsfond.

Kontaktinfo:

Regnskapsavdelingen e-post innskudd@nortura.no, tlf. 955 18 150