Satser omsetningsavgift 2022

(Oppdatert 18.02.22) Satsene for omsetningsavgiften 2022 ble vedtatt av Omsetningsrådet 6. desember, satsene tilsvarer de konsernstyret i Nortura hadde foreslått. Omsetningsrådet har i tillegg vedtatt å redusere omsetningsavgiften for lam, sau og svin med virkning fra 28. februar, de nye satsene er satt inn.

Omsetningsavgiften for lam og sau reduseres med 0,20 kr per kg, og avgiften for svin reduseres med 0,10 kr per kg. Vedtaket er i tråd med forslag fra Nortura SA, og ble behandlet i Omsetningsrådets møte 18. februar. 

Satsene for omsetningsavgiften i kalenderåret 2022 vist i kroner per kilo:

  1.1 28.2 28.3 1.8 12.9 3.10 14.11
Egg 0,80            
Storfe 0,50 1,30 0,30     1,80 0,60
Lam 1,60 1,40   0,60 1,60    
Sau 1,60 1,40          
Gris 0,70 0,60          
Kylling/kalkun 0,28            

Som alltid gjøres det en ny vurdering for 2. halvår på våren på grunnlag av endringer i markedet og prognosen.

 

Omsetningsavgiften

Omsetningsavgiften er en avgift som legges på produsentenes salgsproduksjon og går inn i fondet for omsetningsavgift. Omsetningsrådet styrer bruken av fondet og setter av midler til å fremme omsetningen gjennom finansiering av markedsregulering, faglige tiltak og opplysningsarbeid.

Det er viktig for landbruket at markedet er i balanse. God markedsbalanse er avgjørende for prisuttak og lave reguleringskostnader.