Satser omsetningsavgift 2022

(19.11.21) For året 2022 har konsernstyret i Nortura foreslått følgende satser.

Disse satsene for kalenderåret 2022 vist i kroner per kilo er foreløpig kun et forslag som vil behandles i Omsetningsrådet 6. desember 2021. 

  1.1 28.2 28.3 1.8 12.9 3.10 14.11
Egg 0,80            
Storfe 0,50 1,30 0,30     1,80 0,60
Lam 1,60     0,60 1,60    
Sau 1,60            
Gris 0,70            

Som alltid gjøres det en ny vurdering for 2. halvår på våren på grunnlag av endringer i markedet og prognosen.