Satser omsetningsavgift 2022

(Oppdatert 01.07.22) Satsene for omsetningsavgiften 2022 ble vedtatt av Omsetningsrådet 6. desember, satsene tilsvarer de konsernstyret i Nortura hadde foreslått. Omsetningsrådet har i tillegg vedtatt å redusere omsetningsavgiften for lam, sau og svin med virkning fra 28. februar, og egg fra 1. juli, de nye satsene er satt inn.

Omsetningsavgiften for lam og sau reduseres med 0,20 kr per kg, og avgiften for svin reduseres med 0,10 kr per kg. Vedtaket er i tråd med forslag fra Nortura SA, og ble behandlet i Omsetningsrådets møte 18. februar. Landbruks- og matdepartementet fastsatte 30. juni at omsetningsavgift for egg økes med 70 øre til 1,50 kr per kg fra 1. juli.

Satsene for omsetningsavgiften i kalenderåret 2022 vist i kroner per kilo:

  1.1 28.2 28.3 1.7 1.8 12.9 3.10 14.11
Egg 0,80     1,50        
Storfe 0,50 1,30 0,30       1,80 0,60
Lam 1,60 1,40     0,40 1,40    
Sau 1,60 1,40            
Gris 0,70 0,60            
Kylling/kalkun 0,28              
 

Omsetningsavgiften

Omsetningsavgiften er en avgift som legges på produsentenes salgsproduksjon og går inn i fondet for omsetningsavgift. Omsetningsrådet styrer bruken av fondet og setter av midler til å fremme omsetningen gjennom finansiering av markedsregulering, faglige tiltak og opplysningsarbeid.

Det er viktig for landbruket at markedet er i balanse. God markedsbalanse er avgjørende for prisuttak og lave reguleringskostnader.