Spørsmål og svar om Min side?

(05.10.23) Vi har per i dag i overkant av 65 % av innmeldingene til slakt på Min side. Min side er den viktigste tjenesten vi har til samhandling mellom oss i Nortura og deg som bonde. Derfor er vi like utålmodig som deg til å forbedre og utvikle løsningen, og minimum komme tilbake til tjenester som var tilgjengelig før datainnbruddet. Målet vårt er som kjent lenger enn det!

Det har vært en stor og omfattende jobb å komme dit vi er, men vi er de første til å innrømme at de ressurser vi har tilgjengelig gått til små rettinger og integrasjonsforbedringer som ikke er så synlig for deg som bonde. Vi fortsetter utviklingen av tjenesten, og det vil bli bevilget flere midler til videreutviklingen av Min Side fremover slik at vi etter hvert får på plass den løsningen du som medlem og leverandør til Nortura venter på.

 

Spørsmål og svar om Min side:

Er du i tvil om innmeldingen er registrert?

Når du har meldt inn slaktedyr får du en melding på skjermen din at din innmelding er registrert. Om du ikke har sendt innmeldingen lagres den som «utkast». Det er mange som vil gjøre ferdig innmeldingen senere, men glemmer å sende den, og ringer da medlemssenteret. Sjekk alltid om det ligger et utkast om du er i tvil om innmeldingen er sendt (det er for sent å sende utkast når innmeldingsfristen er ute).

Innmelding er registrert når du får denne beskjeden:

Storfe Andre dyreslag:

Ikke lukke skjermbildet før du får OK. I perioder med stort trykk (søndag ettermiddag og mandag ettermiddag) kan det gå lengre tid.

Treghet ved innmelding eller bruk av tjenestene?

Vi jobber med å forbedre løsningen, men treghet har gjerne med kommunikasjon mot andre systemer for å hente data før innmeldingen overføres. For eksempel skal data i dyrehelseportalen, KSL-status, produksjonskontroller, vårt driftssystem (SAP), etc. verifiseres i systemet ved innmeldinger. Opplever du feil så kontakt medlemssenteret (se eget punkt).

Hvorfor «henger» gamle slakt- og livdyrinnmeldinger igjen?

Alle innmelding og bestillinger som er opprettet vil ligge på Min side. Når vi får arkivet på plass så vil gamle innmeldinger legges der.

Kvittering ved levering av slakt og livdyr?

Kjøreseddelarkivet er ikke tilgjengelig på Min side per i dag, så vil du ha en kvittering på din leveranse før du får avregningen må du kontakte medlemsenteret for å få den tilsendt på e-post.

Status produksjonskontroller for egg og slaktekylling

Egg- og slaktekyllingprodusenter vil etter planen få sine første rapporter på Min side like etter nyttår. Deretter vil flere at de rapportene produsentene var kjent med fra Norturas fjørfekontroller bli lagt tilgjengelig på Min side. Vi bygger nå et program på en fleksibel grunnmur som er sikker, skalerbar for framtiden, og samtidig ivaretar behov for å se og bruke historiske data.

Hvilken nettleser skal jeg bruke?

Min Side vil fungerer best med nettleserne Chrome, Microsoft Edge og Safari. Du vil ikke kunne bruke Explorer eller Firefox som nettleser. På medlem.nortura.no har vi lagt ut en «oppskrift» på hvordan du bytter nettleser på din mobil.

Opplever du feil på Min side?

Send en melding til vårt medlemssenter, gjerne på epost, medlem@nortura.no så kan de gi deg tilbakemelding om det er kjent for oss. Om det ikke er kjent feil så vil medlemssenteret melde videre til riktig mottaker!

Sikker innlogging – to-trinns autentifisering?

To-trinns autentifisering ved pålogging vil komme for de fleste løsninger pga sikkerheten. For Min side er ikke dette påloggingsalternativet valgt per nå.

Guide for innmelding av fôringsdyr

Det har vært flere digitale "lavterskelkurs" på kjøp/salg/direktesalg. Er du fortsatt usikker på å bruke Min side så har en av våre rådgivere har laget en guide for innmelding, salg/direktesalg av fôringsdyr - her er lenke til pdf (909 kb).

Hva er Min side?

Min side er bygget for deg som Norturabonde med mål om å skape et enklere grensesnitt mot Nortura. Siden dataangrepet i 2021 har vi jobbet intensivt med å bygge opp en ny digital tjeneste fra grunnen av. All innmelding av slaktedyr og omsetning av livdyr over på nye Min side. Se mer om alle løsningene her.

Lage snarvei til Min side på din telefon

Mange bruker medlem.nortura.no som inngang til Min side, et tips er å lage en snarvei til Min side på din telefon - se her.

Direktelenke (URL)

https://minside.nortura.no/