Styrelederen på besøksrunde

(31.05.24) Nortura skal bidra til best mulig økonomi for 6 ganske forskjellige produksjoner. Da er det viktig med en tett dialog med avlsorganisasjonene som representerer dyreslagene. Norturas nye styreleder, Johan Narum, er i disse dager rundt på besøk hos alle avlsorganisasjonene.

Johan Narum, Anne Marit Panengstuen og Petter Brinchmann fra Nortura i møte med NFL og Ellen Margrethe Hovland og Trude Hegle

Møtet med Norsk Fjørfelag er gjennomført, og nå står de andre organisasjonene for tur. Fra venstre, Ellen Margrethe Hovland, daglig leder i NFL, Anne Marit Panengstuen, konsernsjef i Nortura, Trude Hegle, styreleder i NFL, Johan Narum styreleder i Nortura og Petter Brinchmann, konserndirektør hvitt kjøtt og egg i Nortura.

– Som nyvalgt styreleder er det viktig for meg å bli kjent med både folkene i organisasjonene og komme tettere på utfordringene som de ulike produksjonene står overfor. Samtidig bruker vi anledningen til å oppdatere andre veien, på hvordan vi opplever situasjonen i sluttmarkedet, sier Johan Narum.

 

Johan Narum

Johan Narum, styreleder i Nortura. Foto: Håvard Simonsen, FaktotumJohan Narum fra Kolbu på Toten ble valgt som styreleder i Nortura på årsmøtet 10. april. Narum har også tidligere, fra 2016 til 2020 vært i Norturas konsernstyre. 

Narum driver produksjon av rugegg til slaktekylling, korn og grønnsaker. Han har i tillegg en solid økonomisk bakgrunn, blant annet som autorisert regnskapsfører og jobber som økonomisk rådgiver i tillegg til å være bonde.

Relatert informasjon