Transportdyktighet

(Sist endret 18.04.17) Det er stort fokus på transportdyktighet hos dyr som transporteres til slakt, og Mattilsynet har derfor laget en veileder til bruk ved vurdering.

Veileder om transportegnethet og skille mellom dyr under transport Av: Sigrunn Hestenes, tidl. fagsjef inntransport

Veilederen er et hjelpemiddel for flere:

  • Produsenten, som har ansvaret for at dyr han sender til slakt er egnet til transport
  • Sjåføren av dyrebilen, som har ansvar for at de dyra han tar om bord er transportdyktige
  • Personellet som har ansvaret for å ta imot dyra ved slakteriet
  • Mattilsynets personell ved slakteriene

Siden bedømmingen av transportdyktighet er basert på en del skjønn, vil det alltid kunne være uenighet om hva som er "fasit".

Veilederen skal bidra til å skape en lik forståelse av hva som er riktig bedømming.

Veileder om transportegnethet og skille mellom dyr under transport, pdf.

Veilederen er ment som hjelp til å tolke regelverket både for aktører som er involvert i transport av levende dyr, og for tilsynspersonell i Mattilsynet. Se mattilsynet.no

 

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes