Transportdyktighet

(Sist endret 18.04.17) Det er stort fokus på transportdyktighet hos dyr som transporteres til slakt, og Mattilsynet har derfor laget en veileder til bruk ved vurdering.

Av: Sigrunn Hestenes, fagsjef inntransport

Veileder om transportegnethet og skille mellom dyr under transport Veilederen er et hjelpemiddel for flere:

  • Produsenten, som har ansvaret for at dyr han sender til slakt er egnet til transport
  • Sjåføren av dyrebilen, som har ansvar for at de dyra han tar om bord er transportdyktige
  • Personellet som har ansvaret for å ta imot dyra ved slakteriet
  • Mattilsynets personell ved slakteriene

Siden bedømmingen av transportdyktighet er basert på en del skjønn, vil det alltid kunne være uenighet om hva som er "fasit". Veilederen skal bidra til å skape en lik forståelse av hva som er riktig bedømming.

Veileder om transportegnethet og skille mellom dyr under transport, pdf.

Veilederen er ment som hjelp til å tolke regelverket både for aktører som er involvert i transport av levende dyr, og for tilsynspersonell i Mattilsynet. Se mattilsynet.no