Nytt fra regionutvalg Innlandet

Her finner du informasjon fra regionutvalget, som referater, notater eller annen aktuell informasjon til medlemmer i kretsene.