Nortura samfunnsrapport 2019

(16.04.20) I dag lanserer Nortura sin nye samfunnsrapport for 2019. Redusert matsvinn, mer miljøvennlig emballasje og enda flere nøkkelhullprodukter har preget året.

Den tredje samfunnsrapporten i rekken omtaler målsettinger og resultater på områder som klima, helse og dyrevelferd.

I 2019 reduserte Nortura sitt matsvinn med hele 13 prosent, noe som tilsvarer 385.000 kilo mat. Dette gjør at vi ligger foran målene vi har satt for å halvere vår del av matsvinnet innen 2030. Matsvinnet utgjør nå 0,86 prosent av vår produksjon.

– Vi er veldig stolte av at vi klarer å redusere matsvinnet hvert eneste år. Presisjon, gode rutiner og god planlegging er nøkkelen her, sier konseridirektør for kommunikasjon, bærekraft og samfunn, Ellen Flø Skagen.

Emballasje og norsk fôr
Nortura har også investert i flere miljøvennlige emballasjeløsninger i året som har gått. Priors nye kyllingskåler består nå av hele 95 prosent resirkulert materiale fra plastflasker. Med det reduseres bruken av fossilt materiale i emballasjen tilsvarende CO2-utslipp på 2620 tonn CO2. Det sparer klimaet for nesten 10 000 turer med fly tur/retur Oslo – Paris. Nortura vil også ta bruk biogass fra husdyrgjødsel i transport og fabrikkdrift i årene fremover.

– Vi har satt oss som mål å være Norges mest bærekraftige matprodusent innen 2030. Vi kommer derfor også til å gå inn for høyere andel norsk fôr fremover for å sikre en mest mulig helnorsk verdikjede, sier Skagen.

Sunne produkter og god dyrevelferd
Nortura har ambisjoner om å bidra til en bedre folkehelse og gjorde flere grep for å gjøre produktene sunnere i 2019. Gjennom satsing på Go’ og mager-kategorien reduserte vi fettmengden ut til forbruker med 20 tonn gjennom året. Nesten 30 prosent av produktene Nortura lanserte i 2019 var nøkkelhullmerket.

Det var stor oppmerksomhet om dyrevelferd i 2019, og Nortura utviklet helt nye dyrevelferdsprogrammer i løpet av året for å løfte holdningsarbeidet i næringen og sikre verktøy for å avdekke brudd på dyrevelferdsloven.

Her kan du lese hele Nortura Samfunnsrapport 2019.

Relatert informasjon (ekstern)