Supplerende innstilling fra valgkomiteen i Nortura

(05.04.24) – Valgkomiteen har, etter at Ivar Strand trakk seg, jobbet med en supplerende innstilling. En enstemmig valgkomite innstiller Tilde Sæther fra Midt som styremedlem for 1 år, sier leder i valgkomiteen, Borgny Kjølstad Grande.

Tilde SætherTilde Sæther driver med melk på Overhalla i Trøndelag. Tilde har en bachlorgrad i husdyrfag, har jobbet som økonomirådgiver for Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag og forsøksteknikker ved NMBU.

Tilde har vært tillitsvalgt i flere landbruksorganisasjoner, blant annet nestleder i AU-Midt, AU i TINE og vært ansatte representant i NLR Trøndelag.

Tilde har tatt kurs gjennom Landbrukssamvirket som Ta Grep, Samvirkefaget ved NMBU og Norsk Landbrukssamvirke 2024. 

Valgkomiteens innstilling, pdf.

Denne innstillingen ble trukket tilbake etter at Ivar Strand ga beskjed at han likevel ikke trekker seg fra styrevervet.