Trine Vaag innstilles for en ny periode som styreleder i Nortura

(10.03.23) Vaag er en erfaren leder og om hun velges på Årsmøtet i Nortura den 19. april tar hun fatt på sitt 7. år som styreleder i Nortura.

Trine Hasvang Vaag ved Nortura sitt Årsmøte i 2022

Selskapet er i en krevende økonomisk situasjon etter et år med store og raske kostnadsøkninger, i tillegg til et betydelig fall i sluttmarkedet etter pandemien. I den situasjonen har kontinuitet vært et sentralt stikkord for Valgkomiteens arbeid. 

– Vi er derfor veldig glade for at Trine Hasvang Vaag har sagt ja til å fortsette å lede styret. Hun er en erfaren og tydelig leder, og vi opplever at hun har stor støtte blant eierne og i organisasjonen, sier leder i valgkomiteen, Borgny Grande.

Tronn Flittie gav i vinter beskjed om at han ikke ønsket å stille for en ny periode i styret. Valgkomiteen innstiller Ivar Strand som nytt styremedlem. Merethe Sund, Tone Steinsland og Bente Borgen innstilles alle for en ny toårsperiode i Norturastyret. Jan Erik Fløtre er på valg som nestleder og innstilles på nytt i den posisjonen.

Ivar StrandIvar Strand er fra Snåsa i Trøndelag. Han er født i 1982, gift og har 3 barn. Familien tok over Ivars hjemgård i 2018 hvor de driver med melk-, kjøtt- og kornproduksjon.

Ivar er utdannet siviløkonom fra BI Sandvika. Han har bred arbeidserfaring blant annet som analytiker og med forretningsutvikling innen sjømatsektoren. I dag har han, i tillegg til å drive gården, styreverv og eierskap i 5 ulike bedrifter gjennom sitt investeringsselskap. Bærekraft og sirkulærøkonomi er viktige stikkord for disse bedriftene.

– Valgkomiteen mener Ivar innehar har en kompetanse som blir stadig viktigere for Nortura framover, og vi mener at han med sin bakgrunn er en person som vil supplere den kompetansen som allerede er i styret, sier Borgny Grande.

Det er Årsmøtet, som arrangeres på Lillestrøm den Nortura den 18. og 19. april, som skal velge nytt styre.

Valgkomiteens innstilling til Årsmøtet 2023

Relatert informasjon (ekstern)