KSL - aktuelt

  • Ny KSL standard 2015

    (19.10.15) Høsten er her! Det betyr at KSL-standarden er revidert, og her kan du gjøre deg kjent med den.

  • e-bønder slipper KSL-papirer

    (06.08.12) De omlag 12 000 bøndene som har benyttet den elektroniske versjonen av KSL-standarden ved egenrevisjon i løpet av det siste året, vil ikke få tilsendt KSL-sjekklistene i oktober.

  • Mattilsynet anerkjenner KSL-standarden

    (18.05.11) Et felles hygieneregelverk for EØS landene stiller krav til alle matprodusenter i alle deler av verdikjeden for mat, også primærproduksjonen. Mattilsynet har nå anerkjent at KSL standarden tilfredsstiller kriteriene for å være en nasjonal retningslinje for kvalitetssikring i primærproduksjonen.