Oppdatert KSL fra 7. juli

(07.07.20) Kvalitetssystem i landbruket – KSL – gikk over på ny digital plattform i dag 7. juli.

– Dette medfører ny innlogging og ny design for alle brukere. For å gjøre overgangen til ny løsning best mulig har vi samlet informasjon om den nye løsningen og filmer med opplæring på www.ksl.no, sier KSL-sjef Tom Roterud i Matmerk.

Hva er nytt? 

– Sjekklistene blir knyttet til den produksjonen du har og hva du har søkt produksjonstilskudd på. Tidligere var det sånn at hadde du drift med sau, måtte du gjennom sjekklista for drøvtyggere og da fikk du bl.a. spørsmål om storfe. - I det nye systemet er det ikke slik. Bruker du den nye innloggingen med BankID får du tilgang til de nye funksjonene, sier Roterud. 

KSL-permen blir digital

Alle dokumentene du har i KSL-permen kan lastes opp det nye arkivet. – Det vil derfor bli litt mer jobb ved første egenrevisjon, men på sikt vil det bli mer effektivt og gi deg bedre oversikt over egen dokumentasjon og drift, forteller Roterud. 

Husk nye produsentnummer!

I mai ble det gjennomført en større brukertest og drøyt 100 bønder var inne og gjennomførte egenrevisjonen i den nye løsningen. En skikkelig test er helt nødvendig før lansering. – Det ble avdekket noe «smårusk» og største utfordringene var knyttet til innloggingen. Mange fikk nytt produsentnummer 1. januar i år p.g.a. fylkes- og kommunesammeslåinger og flere har nok kanskje glemt dette. Derfor er det viktig at du sjekker produsentnummeret ditt FØR du setter i gang med egenrevisjonen, avslutter Roterud. 

Les mer om oppdatert KSL 

Opplæring og support 

Relatert informasjon (ekstern)