Avliving av hest

(Oppdatert 30.06.22) Nortura slakter ikke lengre hest på våre anlegg. Begrunnelsen for dette ligger i regelverk for matmerking. Det er svært strenge regler for at mat som inneholder kjøtt skal merkes med hva slags dyr kjøttet kommer ifra.

Alle Norske slakterier følges opp på hvilke dyreslag vi har tillatelse til å slakte. Storfeslakt analyseres for spor av DNA fra hest og DNA fra hest vil kunne smitte over til andre skrotter hvis de håndteres i samme område som annet slakt, (slaktehall og kjølelager og skjærelinjer). 

Hvis det kommer heste-DNA i storfeprodukter vil det kunne gi stort omdømmetap for Nortura. 

Volumet/antall hest som slaktes i Norge er lite/lavt, kostnadene ved å skulle ha egne anlegg og linjer for å håndtere slakting og skjæring av hest ville bli så store at vi ser det som helt urealistisk å realisere. Nortura har derfor kommet til at vi ikke mulighet til å slakte hest.

Nortura utfører avliving av hest kun for medlemmer. Pris for avliving av hest er kr 1500,- + mva. Nødslakter kan ikke ta med kadavert til Nortura anlegg.

Hva gjør du med kadaveret

Her kan du lese mer om leveringsvilkår for henting av kadaver

Bestill kadaverhenting på kadaver.biosirk.no

Bestilling av avliving av hest skal gjøres ved å kontakt Medlemssenteret på tlf nr 955 18 400 eller e-post medlem@nortura.no 

Relatert informasjon (ekstern)