Differensiert fraktsats på direkteformidla livdyr – gris og storfe

(17.06.24) Fra mandag 17. juni innføres det en differensiert fraktsats på direkteformidla livdyr, gris og storfe i Nortura. Faktisk avstand mellom kjøper og selger er avgjørende for sats og ikke transportens totale lengde.

Livdyrtransport av kalv, ut av dyrebil

For direktesalg fôringsdyr, smågris og avlsdyr av gris og storfe opprettes det tre soner (avstand fra selger til kjøper):

  • 0 - 49,9 stykkpris pr km
  • 50 - 99,9 stykkpris pr km
  • 100 - 199,9 stykkpris pr km
  • for ekstraordinært lange transporter (over 200 km) beregnes kostnaden i hvert enkelt tilfelle, basert på estimert kostnad.

Utdrag fra Norturas leveringsvilkår livdyr med satser, pdf.

Norturaformidla fôringsdyr, smågris og avlsdyr av gris og storfe

  • En fast sats pr dyregruppe – (som i dag)

Puljetillegg fôringsdyr, selger

I tillegg innføres det puljetillegg til selger fra samme dato. Puljetillegg bidrar til en mer effektiv planlegging og transport. Puljetillegg gis på livdyr fôringsdyr innmeldt 3 uker før ønsket levering. Satsene er som følger:

  • 1 - 2 dyr: ikke puljetillegg
  • 3 - 5 dyr: kr 100 pr stykk
  • 6 - 7 dyr: kr 150 pr stykk
  • > 8 dyr: kr 200 pr stykk